โรคมะเร็งเป็นโรคร้ายแรงอันดับต้นๆ ที่คร่าชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมากในทั่วโลก และมีแนวโน้มว่าจะมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โรคมะเร็งยังเป็นโรคที่สามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัย และมีสาเหตุหลายอย่างในการเกิดโรค รวมทั้งอาการของโรคในระยะเริ่มต้นก็มักจะคล้ายคลึงกับโรคอื่นๆ อีกหลายโรค ทำให้ในช่วงแรกมักจะตรวจอาการไม่พบ แต่จะมาพบก็ต่อเมื่ออาการเข้าสู่ในระยะที่เป็นมากแล้วหรือเกือบระยะสุดท้าย ทำให้การรักษาเป็นไปได้ยากและไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร แต่จริงๆ แล้วโรคมะเร็งเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้าพบตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ดังนั้นถ้าคุณสงสัยว่าอาจจะป่วยเป็นโรคมะเร็งคุณควรไปพบแพทย์ในตั้งแต่ระยะแรกๆ คุณก็มีโอกาสที่จะหายขาดจากโรคมะเร็งกันได้ สำหรับโรคมะเร็วที่พบมากในผู้หญิงและโรคมะเร็งที่พบมากในผู้ชายจะไม่แตกต่างกันมาก ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

 

โรคมะเร็งที่พบมากในผู้ชาย เช่น

มะเร็งที่พอมากในผู้ชาย

- โรคมะเร็งปอด สาเหตุส่วนใหญ่จะมากจากการสูบบุหรี่ และผู้ชายจะมีอัตราการสูบบุหรี่มากกว่าผู้หญิง และบุหรี่ก็เป็นสาเหตุสำคัญในอันดับต้นๆ ที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด แต่ก็รวมไปถึงควันจากท่อไอเสียรถยนต์ หรือแม้แต่ควันธูปถ้าเราสูดเข้าไปเป็นประจำก็มีโอกาสทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดได้เช่นกัน

- มะเร็งต่อมลูกหมาก สำหรับสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากยังไม่ทราบแน่ชัด แต่ผู้ที่มีความเสี่ยงในการเป็นจะเป็นคุณผู้ชายที่มีอายุระหว่าง 50-70 ปี

 

โรคมะเร็งที่พบมากในผู้หญิง เช่น

มะเร็งที่พอมากในผู้หญิง

- มะเร็งเต้านม เป็นโรคมะเร็งอันดับต้นๆ ที่พบมากในคุณผู้หญิง อาการเริ่มต้นจะเกิดจากความผิดปกติของเนื้อเยื่อบริเวณเต้านมก่อนจะกลายเป็นก้อนเนื้อและเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งในที่สุด

- มะเร็งปากมดลูก พบมากในผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 35-60 ปี สำหรับสาเหตุจะเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย การมีลูกมาก และผู้ที่เคยป่วยเป็นกามโรค เป็นต้น

- มะเร็งรังไข่ เป็นโรคมะเร็งที่ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด แต่โดยมากแล้วจะเกิดกับคนโสดมากกว่าคนที่เคยมีบุตร และมักจะเกิดในช่วงวัยทอง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนโสดที่มีความเสี่ยงจะเป็นมะเร็งรังไข่ทุกคน และคนที่เคยมีบุตรก็มีโอกาสเป็นมะเร็งรังไข่ได้เช่นเดียวกัน

 

ดังนั้นแล้วเพื่อให้เรามีสุขภาพดีและห่างไกลจากโรคมะเร็งเราจึงควรทำการตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี และถ้ารู้สึกสงสัยในอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นก็ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและหาสาเหตุของโรคต่อไป เพียงเท่านี้ก็จะเป็นวิธีที่สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งให้กับคุณได้เป็นอย่างดี