แผลเบาหวาน

แผลเบาหวาน สำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานจะค่อนข้างเข้าใจถึงความโหดร้ายของแผลโรคเบาหวานเป็นอย่างดี ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว คนที่เป็นโรคเบาหวานจะมี แผลเบาหวาน ลุกลามที่เท้ามากกว่าส่วนอื่นๆ ซึ่งถ้าหากลามจนกินเนื้อผิวมาเรื่อยๆแล้ว จำเป็นจะต้องตัดขาทิ้ง เพื่อยื้อชีวิตเอาไว้มากกว่ามีขาแต่ใช้การอะไรไม่ได้อีก

สาเหตุของการเกิด แผลเบาหวาน ที่เท้าเกิดขึ้นได้หลากหลายองค์ประกอบมาก เพราะการเป็นแผลที่เท้าของผู้ป่วยมักจะเริ่มจากสาเหตุเล็กๆน้อยๆที่สามารถป้องกันได้  แต่คนส่วนใหญ่อาจมองข้ามมันไปไม่รู้ตัว เช่น การตัดเล็บเท้าลึกเกินไป หรือการใส่รองเท้าที่คับเกินไป เป็นต้น การเกิดแผลที่เท้าของโรคเบาหวานเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยมาก ได้แก่

ปลายประสาทเสื่อม

1.1 ประสาทรับความรู้สึกเสื่อม ซึ่งคนที่เป็นโรคเบาหวานจะเกิดการสูญเสียความรู้สึกเจ็บปวดหรือความรู้สึกร้อนเย็นได้ในชั่วขณะหนึ่ง  ดังนั้นแล้ว เมื่อผู้ป่วยเป็นแผลเบาหวานขึ้นมา ผู้ป่วยมักไม่หยุดใช้เท้าเนื่องจากขาดความรู้สึกเจ็บปวด  จึงเป็นสาเหตุทำให้แผลเกิดการอักเสบลุลามมากขึ้นนั่นเอง

1.2 ประสาทควบคุมกล้ามเนื้อเสื่อม อันมีผลก่อให้เกิดกล้ามเนื้อเท้าเล็กๆลีบลง เท้าของผู้ป่วยจะมีลักษณะผิดรูป  นิ้วเท้าจิกจุดรับน้ำหนักผิดไป  มีโอกาสเกิดตาปลาหรือแผลเบาหวานเป็นได้ง่าย

1.3 ประสาทอัตโนมัติเสื่อม มีผลทำให้ประสาทควบคุมการหลั่งเหงื่อเสื่อมสภาพลงการหดและขยายตัวของหลอดเลือดเสีย ทำให้ผิวหนังแห้ง  มีเหงื่อออกน้อย  และผิวหนังแตกในที่สุด  ทำให้เชื้อโรคเข้าไปแทรกซึมตามรอยแตกจนเกิดเป็นแผลลุกลามไปทั่ว โดยเฉพาะเท้าเพราะมีซอกหลืบตามร่องนิ้วนั่นเอง

ความผิดปกติของหลอดเลือด

สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากคนเป็นโรคเบาหวานนั้น จะมีสภาวะเส้นเลือดตีบแข็งและอุดตันได้ง่าย ไม่ว่าจะหลอดเลือดใหญ่เล็กหรือฝอยก็ตาม ทำให้เกิดแผลเบาหวานที่เท้า ได้ เพราะเนื้อเยื่อขาดการเลี้ยงของเลือดพบมากในผู้ป่วยบางรายซึ่งเกิดแผลจากสาเหตุได้หลายอย่างเช่น  อุบัติเหตุ  ของมีคม  เล็บขบ  ยุงกัดและการเกา เป็นต้น  การรักษาแผลที่มีการลุกลามจากโรคเบาหวาน ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก  เพราะหลอดเลือดตีบจนไม่สามารถนำเลือดไปหล่อเลี้ยงเองได้ การสมานแผลจึงช้าลง เท่านั้นยังไม่พอ ยังสามารถเกิดขึ้นได้จากส่วนอื่นๆได้อีกด้วย เช่น หลอดเลือดหัวใจและสมอง  เป็นต้นยิ่งถ้าคุณสูบบุหรี่จัด ก็ยิ่งทำให้เกิด ไขมันในเลือดสูง  และความดันโลหิตสูง ตามเข้าไปอีก

รักษาแผลเบาหวาน

การติดเชื้อแทรกซ้อน

ผู้ป่วยที่มี แผลจากโรคเบาหวาน ถ้ายิ่งมีการสมานตัวของแผลได้ช้าลงแล้ว ยิ่งทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นแน่นอน โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน  ทำให้การอักเสบลุกลามมากขึ้น  เส้นเลือดฝอยอุดตันทำให้เนื้อเยื่อที่ขาดเลือดส่งกลิ่นรุนแรงเหม็นเน่าโอกาสที่จะรักษาให้หายเป็นไปได้ยาก ถ้าลุกลามมากขึ้น จำเป็นจะต้องตัดขาทิ้ง

การรักษาแผลเบาหวาน

วิธีการการป้องกันแผลเบาหวานลุกลาม

  1. ควบคุมเบาหวาน
  2. ออกกำลังกาย
  3. เลิกสูบบุหรี่
  4. ควบคุมไขมันในเลือดไม่ให้สูงเกินปกติ
  5. รักษาโรคความดันโลหิตสูงให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ จะทำให้ไม่เกิดแผลเบาหวานได้ง่าย

 

CELLFOOD อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยเบาหลาย แผลเบาหวาน

รักษาแผลเบาหวาน Cellfood

CELLFOOD ไม่ใช่ยา แต่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยปรับความสมดุลของเชลล์ต่างๆ