การรักษาอาการมะเขือเผา หรือ การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนั้น ทางรักษาที่ดีที่สุดคือการพบแพทย์ เพราะปัจจุบันมีวิวัฒนาการใหม่ๆทางการรักษามากขึ้น

โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

โดยโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนั้น เป็นโรคที่สามารถรักษาได้หลายวิธี ตั้งแต่การใช้ยา การใช้ธรรมชาติบำบัด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และในปัจจุบันนี้นั้นมีผู้เป็นโรคนี้มากขึ้นและเริ่มตั้งแต่อายุน้อย เพราะมีสิ่งเร้าหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ หรือ กลายเป็นมะเขือเผาได้ง่ายกว่าสมัยก่อน และแพทย์จะตรวจหาสาเหตุของอาการและต้นเหตุที่ทำให้เกิดอาการ และเลือกวิธีการรักษาให้ถูกกับสภาพร่างกายและระดับของอาการ ซึ่งอาจจะเริ่มตั้งแต่การปรับเปลี่ยนทัศนคติการใช้ชีวิตการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะช่วยบำบัดอาการได้ในบางรายที่ยังเป็นไม่มากซึ่งอาจไม่ต้องใช้ยาในการรักษาเลย

การรักษาทางจิต เป็นการรักษาอีกทางในผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้า เครียด ซึ่งเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้เกิดอาการมะเขือเผาด้วยเช่นกัน ซึ่งในบางรายที่รับการรักษาทางจิตนั้น จิตแพทย์จะเป็นผู้บำบัดโดยสร้างความเชื่อมั่นในสมรรถภาพทางเพศ ลดอาการเครียด และ บำบัดอาการซึมเศร้าต่างๆ

การใช้ยา ในการรักษาก็จะมีการใช้ยาบางกลุ่ม ซึ่งต้องดูตามอาการและอายุของผู้ป่วยรวมถึงสาเหตุของอาการและโรคแฝงต่างๆที่ต้องทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนการให้ยาเพราะบางคนอาจมีภาวะของความดัน ไขมันสูง หรือ เบาหวาน รวมทั้งโรคอ้วน และ โรคหัวใจด้วย ซึ่งทั้งหมดส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์ ดังนั้นการให้ยาแพทย์จะให้ในบางรายที่อาการค่อนข้างรุนแรง และต้องดูว่าสามารถให้ยาในกลุ่มใดได้บ้างเพราะยามีฤทธิ์ที่ต่อต้านกันหากใช้ยาตัวใดตัวหนึ่งและออกฤทธิ์ร่วมกันไม่ได้ ก็จะทำให้การรักษายากขึ้นไปอีกระดับด้วย และ ยาที่รักษาอาการมะเขือเผานั้นจะแบ่งเป็นหลายชนิดเช่นกลุ่มรักษากามตายด้านเช่น Sildenafil citrate หรือ ไวอากร้า ซึ่งจะบำบัดอาการในช่วงที่ต้องการมีเพศสัมพันธ์และต้องทานยานี้ก่อนมีการร่วมเพศอย่างน้อย 30 นาทีขึ้นไป และขนาดการใช้ยาต้องดูตามอายุ และ ปัจจัยทางร่างกายด้วย ดังนั้นไม่ควรซื้อยากลุ่มนี้ทานเอง ยากลุ่มกระตุ้นความต้องการทางเพศที่ส่งผลต่อสมองและขยายหลอดเลือดเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศได้ดีขึ้น ซึ่งผลข้างเคียงของยานั้นจะส่งผลต่อความดันโลหิต และ หัวใจ ซึ่งขนาดของการใช้ยาจะไม่เกิน 30 มิลลิกรัมและต้องไม่ใช้เกิน 3 เดือนด้วย ยาแบบอมใต้ลิ้นหรือยากลุ่มขยายหลอดเลือด Apomophine ซึ่งจะใช้ไม่เกิน 4 มิลลิกรัมและมีผลข้างเคียงน้อยที่สุดคือส่งผลแค่อาเจียนเท่านั้น

จากที่กล่าวมาคือแนวทางการรักษาในเบื้องต้น ซึ่งหากคุณประสบปัญหาอาการมะเขือเผาควรพบแพทย์เพื่อจะได้ทำการรักษาอย่างถูกวิธีเพระยาทุกชนิดมีผลข้างเคียงและส่งผลถึงชีวิตได้หากใช้ผิดวิธีและเกินขนาดหรือใช้นานเกินไป