การทำให้ถึงจุดสุดยอดพร้อมกันทั้งสองฝ่ายส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก เพราะบางครั้งฝ่ายชายมักจะหลั่งเร็วกว่า ทำให้ฝ่ายหญิงมักไปไม่ถึงจุดสุดยอดดังที่ตั้งใจ

หลั่งเร็ว-ฟาโซลา-อาหารเสริมสำหรับท่ายชาย-(9)

อาการหลั่งเร็วในผู้ชายสามารถเกิดขึ้นได้และอาการหลั่งเร็วนี้เองที่ทำให้ฝ่ายหญิงไปไม่ถึงจุดสุดยอด เกิดอารมณ์ค้าง จนทำให้เกิดปัญหาตามมา

อั้นหลั่งระหว่างมีเพศสัมพันธ์

          เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายไปถึงจุดสุดยอดพร้อมกัน ทำให้บ่อยครั้งฝ่ายชายต้องอั้นหลั่งเพื่อให้ฝ่ายหญิงได้ถึงจุดฝันด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้ชายหลายคนอาจไม่เคยทราบว่าการอั้นหลั่งเป็นประจำอาจมีผลทำให้เซ็กซ์เสื่อมได้

เซ็กซ์เสื่อมได้ถ้าอั้นหลั่งเป็นประจำ

          จากการวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ วิธีการรักษาและวิธีการป้องกันที่ถูกต้อง ซึ่งมีหลายการวิจัยที่กล่าวตรงกันว่า การอั้นหลั่งของฝ่ายชายเพื่อให้สุขสมอารมณ์กันทั้งสองฝ่ายอาจเป็นสาเหตุหนึ่งให้ฝ่ายชายเกิดอาการเสื่อสมรรถภาพทางเพศหรือที่บางคนเรียกว่าเซ็กซ์เสื่อมได้

โดยการวิจัยยังชี้แจงเพิ่มเติมว่า การไปให้ถึงจุดสุดยอดพร้อมกันไม่จำเป็นต้องอั้นหลั่ง เพราะนั่นอาจส่งผลเสียต่อร่างกายของฝ่ายชายได้ ดังนั้นหากต้องการไปให้ถึงจุดสุดยอดพร้อมกันโดยไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเสียสุขภาพ ควรหาวิธีการที่ดีกว่านี้

ถึงจุดสุดยอดได้โดยไม่ต้องอั้นหลั่ง

          การไปให้ถึงจุดสุดยอดโดยไม่ต้องอั้นหลังสามารถทำได้ง่าย หากฝ่ายชายเป็นผู้ที่มีลักษณะอาการหลั่งเร็วอาจต้องแก้ไขปัญหาที่ฝ่ายชายเป็นส่วนใหญ่ แต่ในความเป็นจริงแล้วการดูแลสุขภาพของทั้งสองฝ่ายมีส่วนสำคัญให้การมีเพศสัมพันธ์ถึงจุดสุดยอดได้พร้อมกัน

การดูแลสุขภาพร่างกายเพื่อให้ถึงจุดสุดยอด

ฝ่ายหญิง

1. ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่

2. หลีกเลี่ยงสภาวะความเครียดต่าง ๆ

3. ดูแลเรื่องของสุขอนามัยให้มีความสะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อขณะมี

เพศสัมพันธ์

ฝ่ายชาย

1. ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่เช่นกัน

2. หลีกเลี่ยงสภาวะความเครียดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ

3. สำหรับฝ่ายชายหากต้องการให้น้องชายใช้งานได้ยาวนาน ลดอาการอ่อนตัว ลดอาการเสื่อมสมรรถภาพและสามารถร่วมรักได้ยาวนานโดยไม่ต้องอั้นหลั่ง แพทย์หลายท่านแนะนำว่าควรทำความสะอาดดึง – รูดเป็นประจำทุกวัน จะทำให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ยาวนานและร่วมรักให้ถึงจุดสุดยอดทั้งสองฝ่ายดังตั้งใจ

หย่อยสมรรถภาพทางเพศ โดเรมี

เหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝ่ายชายควรรู้และปฏิบัติตามคำแนะนำ เพื่อให้ชีวิตรักของคุณทั้งสองฝ่ายสุขสมโดยไม่ต้องอั้นหลั่งและเป็นสาเหตุให้ต้องเกิดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือเซ็กซ์เสื่อมในอนาคตนั่นเอง…