การรับประทานอาหารถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากกับมนุษย์เราทุกคนตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ การรับประทานอาหารที่ดีย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพ สามารถสร้างเสริม ป้องกันและปกป้องร่างกายของเราจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ได้มากมาย

แต่สำหรับผู้ป่วยนั้น การรับประทานอาหารอาจจำเป็นต้องมีความพิถีพิถันและให้ความสำคัญมากขึ้นเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็ง

อาหารสำหรับคนเป็นมะเร็ง

การรับประทานอาหารของผู้ป่วยโรคมะเร็งในแต่ละมื้อจำเป็นต้องรับประทานให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย เพราะหากผู้ป่วยรับประทานอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลให้ร่างกายของผู้ป่วยไม่สามารถรักษาด้วยเคมีบำบัดได้ ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่อยากอาหาร ทำให้รับประทานอาหารได้น้อย เกิดการคลื่นไส้อาเจียน เม็ดเลือดอยู่ในระดับต่ำ และเม็ดเลือดแดงขาดออกซิเจนไปเลี้ยง อาการที่เกิดขึ้นเหล่านี้อาจส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถได้รับออกซิเจนที่เพียงพอสำหรับการหล่อเลี้ยงเซลล์ในร่างกายรวมทั้งเซลล์มะเร็ง ทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำและเซลล์มะเร็งเกิดอาการดื้อยามากขึ้นเรื่อย ๆ

 

อาหารที่ส่งผลดีต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

อาหารในกลุ่มโปรตีน

โปรตีน เป็นอาหารที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง การไม่รับประทานโปรตีนเลยอาจส่งผลให้เม็ดเลือดขาวต่ำมากและภูมิคุ้มกันตก ร่างกายไม่สามารถจัดการกับโรคมะเร็งได้

 

อาหารโปรตีนที่ผู้ป่วยโรคมะเร็งควรรับประทาน ได้แก่

-      เนื้อสัตว์ ควรบริโภคเนื้อสัตว์ประมาณ 9 – 12 ช้อนต่อวัน

-      เนื้อปลา ควรเป็นเนื้อปลาที่หลากหลายและหลีกเลี่ยงปลาที่อาจมีสารโลหะหนัก

-      เนื้อไก่ ควรเป็นเนื้อส่วนอกหรือสันใน งดเว้นน่องและหนัง รวมทั้งการทอดด้วยน้ำมันที่ร้อนจัด

อาหาร โรคมะเร็ง

อาหารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรต

สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ควรรับประทานคาร์โบไฮเดรตมากกว่า 100 กรัมต่อวัน เพื่อลดอาการกล้ามเนื้อลีบและมวลกล้ามเนื้อถูกสลายไป

 

อาหารคาร์โบไฮเดรตที่ผู้ป่วยโรคมะเร็งควรรับประทาน ได้แก่

-      ข้าวสวยหรือข้าวกล้องมื้อละทัพพีครึ่ง 3 มื้อ หากรู้สึกไม่อยากอาหาร ให้กระจายเป็น 5 มื้อ มื้อละครึ่งทัพพี

-      หากรับประทานข้าวไม่ได้และอาเจียน อาจรับประทานขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์แบบไม่มีน้ำตาลแทน ซึ่งขนมปังกรอบ 4 ชิ้น สามารถให้พลังงานได้เทียบเท่ากับข้าว 2 ทัพพี

 

อาหารในกลุ่มไขมัน

แม้ไขมันจะมีผลเสียเป็นส่วนมาก แต่ไขมันดีมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 

ไขมันดีที่ผู้ป่วยโรคมะเร็งควรรับประทาน ได้แก่

-      น้ำมันรำข้าว น้ำมันมะกอก และน้ำมันคาร์โนลา หลีกเลี่ยงน้ำมันทรานส์ ได้แก่    มาร์การีน เนยสด เนยขาว และอาหารทุกชนิดที่ทอดด้วยน้ำมันทรานส์

-      ประกอบอาหารด้วยน้ำมันที่เป็นไขมันดีแทน อย่างเช่น น้ำมันปาล์ม น้ำมันมะกอก

ป้องกันโรคมะเร็ง

อาหารในกลุ่มผัก

ผักมีสารอาหารหลายชนิดที่ช่วยในการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อมะเร็ง ดังนั้น ผู้ป่วยโรคมะเร็งควรรับประทานผักอย่างน้อยวันละ 70 – 100 กรัม เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพอและทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของผู้ป่วยมะเร็งแข็งแรงขึ้น

 

ผักที่ผู้ป่วยโรคมะเร็งควรรับประทาน ได้แก่

-      ผักที่ช่วยควบคุมเซลล์มะเร็ง ได้แก่ บล็อกโคลีและดอกกะหล่ำ

-      ผักที่มีธาตุเหล็กสูง ได้แก่ ผักใบเขียว ผักโขม ถั่วประเภทต่าง ๆ

 

อาหารในกลุ่มผลไม้

ผลไม้สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งควรเป็นผลไม้ที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงายได้ดี ย่อยง่าย และไม่มีรสหวานจนเกินไป อย่างเช่น กล้วย แคนตาลูป และมะละกอ

จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถเลือกรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ได้ โดยไม่จำเป็นต้องงดอาหารประเภทใดประเภทหนึ่ง เพราะอาหารทั้ง 5 หมู่มีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายของผู้ป่วยที่จะทำให้ผู้ป่วยสามารถต่อต้านหรือชะลอเซลล์มะเร็ง รวมทั้งรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็งต่อไป…