อดีตอาจารย์ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ

ประวัติสุขภาพ    :  เป็นโรคเบาหวาน  ช่วงอายุ 53 ปี  ปัจจุบันอายุ 73 ปี  ดูแลรักษาทางการแพทย์มาตลอด 20 ปี
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดูแลสุขภาพ  : CELLFOOD, Nu code
ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ CELLFOOD จากลูกศิษย์ นำสเปรย์ CELLFOOD มาให้ทดลองใช้   และเปิดใจใช้เนื่องจากมีบาดแผลสด  ปกติผู้ป่วยโรคเบาหวาน เมื่อมีบาดแผลสดจะหายยากมาก  หลังจากที่ได้ใช้สเปรย์ CELLFOOD บนบาดแผลที่เกิดขึ้น  เพียง 3 วัน  แผลแห้งและค่อยๆ หายไป  ทำให้ประทับใจมาก  จึงตัดสินใจรับประทาน  หลังจากรับประทานได้ 1 เดือน  ได้ไปพบแพทย์ที่ดูแลสุขภาพอยู่  คุณหมอ บอกว่า สุขภาพดีขึ้น ความดัน และระดับน้ำตาลปกติ   หากมาพบคุณหมอครั้งหน้า จะลดยาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานลง    ทั้งๆ ที่ตลอด 20 ปี ที่ทำการรักษาทางการแพทย์อยู่ คุณหมอ ไม่เคยบอกให้ลดยาลงเลย  ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้ประทับใจมากขึ้น  และปัจจุบันได้ใช้ CELLFOOD ดูแลร่างกายมาอย่างต่อเนื่อง