ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรวรรณ ขมวัฒนา อายุ 73 ปี กับ ผลตรวจเลือดก่อนและหลังดื่ม CELLFOOD

ผลการตรวจเลือด แสดงให้เห็นว่า CELLFOOD ได้มีการทำงานเปลี่ยนอนุมูลอิสระเป็นออกซิเจนให้กับเซลล์เลือดโดยตรง ซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้อยู่ในรูปคอลลอยด์ที่มีขนาดเล็กมาก จึงสามารถผ่านเข้าสู่ผนังเซลล์ได้โดยตรงและร่างกายสามารถนำมาใช้ได้ทันที จึงส่งผลให้เห็นชัดว่า เมือทานเข้าไปภายใน 10 นาทีเท่านั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดจากการดูเม็ดเลือดสด

2.50 นาที เริ่มการตรวจเลือดครั้งที่ 2 หลังดื่ม CELLFOOD

 

ภาพการตรวจเม็ดเลือดสด ก่อนและหลังดื่ม CELLFOOD

ก่อน Before

ก่อนดื่ม-Cellfood

 

หลัง After

หลังจากใช้-Cellfood