ในปัจจุบันการวิจัยหลายชิ้นรายงานตรงกันเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสมองและการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากการนอนหลับกลางวัน

นอนกลางวัน

การนอนหลับกลางวันในความหมายนี้คือการนอนหลับในระยะสั้น ๆ หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Nap ที่มีความหมายว่า ม่อยหลับหรือนอนงีบเล็ก ๆ เท่านั้น

 

เพิ่มประสิทธิภาพของสมองและการทำงานด้วยการนอนหลับกลางวัน

          หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าการนอนหลับกลางวันเป็นกลยุทธ์สู่ความสำเร็จของผู้บริหารระดับแนวหน้าหลายคน เพราะการนอนหลับกลางวันแบบงีบหลับนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสมองในด้านความจำและช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ผลการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการนอนหลับกลางวัน

          จากที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า มีการวิจัยมากมายแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการนอนหลับกลางวันที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของสมองและการทำงาน ซึ่งนอกจากนั้นแล้ว พลังแห่งการนอนหลับกลางวันยังส่งผลต่อสุขภาพในด้านอื่น ๆ อีก ได้แก่

1. ช่วยให้ระบบการเต้นของหัวใจเป็นปกติ ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ

2. ช่วยให้ร่างกายกระฉับกระเฉง สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดทั้งวัน

3. ช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้น ฟื้นฟูความจำ ที่สำคัญทำให้ฉลาดขึ้นอีกด้วย

4. ช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นและมีพลัง

หลับกลางวัน

นอนหลับกลางวันอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เพราะการนอนหลับกลางวันคือการนอนหลับเพียงระยะเวลาสั้น ๆ ดังนั้นหากนอนกลางวันไม่ถูกวิธี แทนที่จะส่งผลดี อาจส่งผลเสียและร่างกายได้รับอันตรายแทนได้

1. ระยะเวลาในการนอน

การนอนหลับกลางวันที่ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเรามากที่สุดไม่ควรเกินกว่า 20 นาที เพราะระยะเวลาเพียง 20 นาที เพียงพอแล้วกับการพักและฟื้นฟูสมอง เพราะการวิจัยกล่าวเพิ่มเติมว่า การนอนที่เกินกว่า 20 นาที เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วจะพบอาการปวดศีรษะ ไม่สดชื่น หัวใจเต้นผิดปกติ เหงื่ออกมากและการทำงานของร่างกายผิดปกติ ดังนั้นความพอดีจึงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุด

หลับในเวลางาน

2. สถานที่นอน

          หากบางคนทำงานที่บ้าน การนอนราบเหยียดขาตรงถือว่าส่งผลดีที่สุด แต่ในความเป็นจริงเราส่วนใหญ่มักอยู่ที่ทำงาน จึงเป็นไปไม่ได้ทีจะทำแบบนั้น ซึ่งการฟุบหลับลงบนโต๊ะทำงานจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่ทุกคนสามารถทำได้

ถึงแม้ว่าหลายคนที่ไม่เข้าใจจะบอกว่าการนอนหลับกลางวันดูเหมือนคนเกียจคร้าน ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องของทัศนคติในทางความคิด อาจห้ามกันไม่ได้ แต่สิ่งที่ทำได้คือการดูแลสุขภาพร่างกายของเราเอง เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีและปราศจากโรคภัย จะสนใจต่อคำพูดของคนอื่นทำไม จริงไหม…

ขอขอบคุณภาพจาก : http://www.108health.com , http://www.trueplookpanya.com , http://www.ruksukaphab.com

 

เพิ่มเติมสำหรับ วิธีดูและสุขภาพ