นกเขาไม่ขัน อาการที่หนุ่มๆทุกเพศทุกวัยไม่อยากเจอและประสบกับอาการนี้ เพราะอะไร เพราะอาการนกเขาไม่ขันหมายถึงการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งหนุ่มๆถือเป็นเรื่องใหญ่ไม่ว่าจะหนุ่มน้อยหนุ่มแก่ แต่อาการนี้สามารถเกิดได้กับผู้ชายทุกวัยและเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องรับประทานยาบางชนิดเป็นเวลานานๆ ความเครียด รวมถึงอาการติดสุรา ติดบุหรี่ ต่างส่งผลต่อการเกิดอาการนกเขาไม่ขันได้ทั้งสิ้น

นกเขาไม่ขัน fasola

เมื่อเกิดอาการนกเขาไม่ขัน สิ่งที่ควรทำคือการไปพบแพทย์ ซึ่งหลายๆคนไม่อยากไปเพราะคิดว่าเป็นเรื่องน่าอาย และมักจะรักษาอาการนกเขาไม่ขันด้วยการซื้อยาต่างๆมารับประทานเอง เพราะเชื่อว่าสรรพคุณของยาที่มีวางขายทั่วไปนั้นสามารถรักษาอาการนกเขาไม่ขันได้ เช่น ยาไวอากร้า ยาสมุนไพร แต่นั่นคือการรักษาที่ผิดวิธีและเป็นการรักษาที่ปลายเหตุ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆของร่างกายได้มากกว่าที่คุณคิด และ อาจส่งผลให้นกเขาใช้งานไม่ได้อีกต่อไป

ซึ่งในทางการแพทย์นั้น จะมีการวินิจฉัยหาสาเหตุ โดยการซักประวัติ และ พฤติกรรมในการใช้ชีวิต พฤติกรรมทางเพศ และ ตรวจร่างกายเพื่อหาสาเหตุของอาการโดยตรง เพราะ อาการนกเขาเกิดได้จากหลายสาเหตุ และ อาจส่งผลมาจากการทำงานที่ผิดปรกติของระบบสมอง ระบบหลอดเลือด ซึ่งแพทย์จะเจาะจงวิธีการรักษาได้ถูกต้อง หากทราบถึงสาเหตุโดยตรง และ ได้ผลพร้อมทั้งปลอดภัยกว่าการซื้อยามารับประทานเอง โดยเมื่อแพทย์วินิจฉัยถึงสาเหตุที่แท้จริงได้แล้วนั้น แนวทางการรักษาก็จะมีความหลากหลายตามสภาพอาการและสภาพร่างกาย เพราะบางคนอาจมีโรคเรื้อรัง หรือ โรคประจำตัวอื่นๆ ซึ่งต้องให้การดูและรักษาอย่างระมัดระวัง และ การใช้ยานั้นก็มีข้อห้ามสำหรับผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังบางชนิดเช่น โรคเบาหวาน โรคไต หรือ แม้แต่ความดัน ซึ่งการใช้ยานั้นแพทย์จะดูตามความเหมาะสม รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเพื่อให้การรักษาได้ผลและหายขาด

น้องชายไม่แข็ง

การดูแลป้องกันไม่ให้เกิดอาการนกเขาไม่ขัน การป้องกันและดูแลนั้นเป็นสิ่งที่หลายๆคนคาดไม่ถึงว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ เพราะในแต่ละวันนั้นหลายๆคนมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอาการนกเขาไม่ขัน เช่น ความเครียด หรือ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ หรือ แม้แต่การไม่ออกกำลังกาย ซึ่งจะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้ไม่ดี สภาพร่างกายไม่แข็งแรง เซลล์ต่างๆไม่มีการกระตุ้น หรือ อาหารที่ทานไม่มีประโยชน์เช่น อาหารไขมันสูง จะทำให้เกิดการสะสมของไขมันตามหลอดเลือดและส่งผลไม่เลือดไปล่อเลี้ยงอวัยวะเพศได้ไม่เต็มที่ก็ทำให้เกิดอาการนกเขาไม่ขันได้ ดังนั้นการเลือกรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ ร่วมกับการออกำลังกาย การสร้างสภาพจิตใจให้สดชื่น ลดความเครียด จะทำให้อาการนกเขาไม่ขันไม่เกิดขึ้นกับคุณได้อย่างแน่นอน รวมถึงการตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคอื่นๆที่ส่งผลกระทบมายังระบบสืบพันธุ์ด้วย